Φραντζέσκος

Συντονιστής Ομάδας - Ασφαλιστής

Αλιευτικά σκάφη

Ένα καλό "σκαρί" δεν αρκεί για την εξασφάλιση του εισοδήματος και της περιουσίας σας

Κατηγορίες συμβολαίων

Τα κυριότερα συμβόλαια, κάλυψης επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ανάλογα με τις παρερχόμενες καλύψεις, είναι:

Συμβόλαιο Θάλασσας (ΙINSTITUTE FISHING VESSEL CLAUSES Cl. 346/20.07.1987)
Συμβόλαιο Ενυπόθηκου Δανειστή (MORTGAGEES INSURANCE – GERMAN WORDING)

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

Καλύπτεται απώλεια ή ζημιά στο ασφαλισμένο σκάφος που προέρχεται από αιτίες όπως:

Θαλάσσιοι κίνδυνοι (πρόσκρουση, σύγκρουση, βύθιση, προσάραξη)
Φωτιά - έκρηξη
Βίαιη κλοπή
Κεραυνός - σεισμός - έκρηξη ηφαιστείου
Πρόσκρουση - προσάραξη
Αμέλεια πληρώματος
Πειρατεία

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ολική απώλεια

Καλύπτει μόνο την περίπτωση της ολικής απώλειας ή και την τεκμαρτή ολική καταστροφή του σκάφους, καθώς και τα έξοδα που θα καταβληθούν για τη διάσωσή του.

Ελεύθερο μερικής αβαρίας

Α) Καλύπτει την ολική απώλεια του σκάφους και μερικές ζημιές που προέρχονται από σύγκρουση, φωτιά, έκρηξη και κεραυνό.

Β) Στις παραπάνω καλύψεις συμπεριλαμβάνονται ζημιές από πρόσκρουση και προσάραξη

Μερική αβαρία

Περιλαμβάνονται οι καλύψεις Ολικής Απώλειας και Ελεύθερο μερικής αβαρίας και επιπλέον καλύπτει ζημιές που μπορούν να συμβούν στο σκάφος ή στη μηχανή.

Εάν ο πλοιοκτήτης έχει συμβατική υποχρέωση προς την Τράπεζα, τότε εκδίδεται ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τον όρο της κάλυψης του Ενυπόθηκου Δανειστή. Με τον όρο αυτό διασφαλίζεται η Τράπεζα για το ποσό του δανείου που έχει χορηγήσει

Καλέστε μας...

banner contact

 
rss facebook
twitter lesvospro
 

Συχνές Ερωτήσεις

 

Για οποιαδήποτε απορία ή ενημέρωση

σχετικά με τα προγράμματα ασφάλισης

δείτε το σχετικό μενού...

Επικοινωνία

 

Ηλεκτρονικά
Τηλεφωνικά
Χάρτης

 

Κοντά σας, ό,τι κι αν τύχει...

 

Φραντζέσκος Παρασκευάς

Copyright © 2014 - All Rights Reserved