Φραντζέσκος

Συντονιστής Ομάδας - Ασφαλιστής

Υδατοκαλλιέργειες

Προγράμματα ασφάλισης μονάδων υδατοκαλλιέργειας:

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική από το 1986 ασφαλίζει Μονάδες υδατοκαλλιέργειας δηλαδή Ιχθυογεννητικούς σταθμούς, Μονάδες εντατικής πάχυνσης στη θάλασσα, σε γλυκά νερά και στην ξηρά. Τα ασφαλιστήρια της ΑΤΕ Ασφαλιστικής αφορούν:

Τον εκτρεφόμενο ιχθυοπληθυσμό
Τους κλωβούς, δίκτυα, αγκυροβόλια, πλωτές πλατφόρμες, σκάφη κ.λπ.
Τη μεταφορά ζωντανών ιχθύων.
Τα κτίρια, μηχανήματα ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι:

1. Ιχθυογεννητικός σταθμός :

Ιχθύδια :

θάνατος από ασθένεια ή ατύχημα
διαφυγή από υπερχείλιση δεξαμενών
κλοπή, κακόβουλες ενέργειες κ.λπ.

Κτιριακές εγκαταστάσεις :

φωτιά
σεισμό
κατάρρευση, κατολίσθηση, κ.λπ.

2. Μονάδες πάχυνσης :

Ιχθύδια :

θάνατος από ασθένεια ή ατύχημα
διαφυγή από εξωγενείς παράγοντες (θαλασσοταραχή, πρόσκρουση, κακόβουλη ενέργεια τρίτων, υπερχείλιση δεξαμενών, κ.λπ.)
κλοπή, κ.λπ.

Πλωτός εξοπλισμός :

θαλασσοταραχή
πρόσκρουση
κακόβουλη ενέργεια
κλοπή, κ.λπ.

Λοιπός εξοπλισμός :

φωτιά
θαλασσοταραχή
κακόβουλη ενέργεια τρίτων
κλοπή, κ.λπ.

3. Μεταφορά ζωντανών ιχθύων :

θάνατος οφειλόμενος σε: ανατροπή / βύθιση / σύγκρουση / εκτροχιασμό/ πτώση, φωτιά του μεταφορικού μέσου, μεταβολή θερμοκρασίας, PH, κ.λπ.

Καλέστε μας...

banner contact

 
rss facebook
twitter lesvospro
 

Συχνές Ερωτήσεις

 

Για οποιαδήποτε απορία ή ενημέρωση

σχετικά με τα προγράμματα ασφάλισης

δείτε το σχετικό μενού...

Επικοινωνία

 

Ηλεκτρονικά
Τηλεφωνικά
Χάρτης

 

Κοντά σας, ό,τι κι αν τύχει...

 

Φραντζέσκος Παρασκευάς

Copyright © 2014 - All Rights Reserved