Φραντζέσκος

Συντονιστής Ομάδας - Ασφαλιστής

Ζωικό κεφαλαίο

Πρόγραμμα ασφάλισης παραγωγικών ζώων:

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική πρωτοπορεί και στην ασφάλιση του Ζωικού Κεφαλαίου ασφαλίζοντας οργανωμένες κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες.

Συγκεκριμένα ασφαλίζονται:

Βοοειδή
Χοιροειδή (συστηματικών μονάδων)
Αιγοπρόβατα (ενσταβλισμένα)
Κοτόπουλα (Αυγοπαραγωγής, Κρεατοπαραγωγής)

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι:

Θάνατος που προέρχεται από ασθένεια, ατύχημα, ευθανασία (υπό προϋποθέσεις).

Σε περίπτωση κινδύνου που καλύπτεται από τον ΕΛ.Γ.Α. η ΑΤΕ Ασφαλιστική αποζημιώνει το τμήμα της ζημίας που δεν καλύπτει ο ΕΛ.Γ.Α.

Για τους κινδύνους που δεν καλύπτονται από τον ΕΛ.Γ.Α., η αποζημίωση δίνεται από την ΑΤΕ Ασφαλιστική βάσει όσων έχουν συμφωνηθεί.

Καλέστε μας...

banner contact

 
rss facebook
twitter lesvospro
 

Συχνές Ερωτήσεις

 

Για οποιαδήποτε απορία ή ενημέρωση

σχετικά με τα προγράμματα ασφάλισης

δείτε το σχετικό μενού...

Επικοινωνία

 

Ηλεκτρονικά
Τηλεφωνικά
Χάρτης

 

Κοντά σας, ό,τι κι αν τύχει...

 

Φραντζέσκος Παρασκευάς

Copyright © 2014 - All Rights Reserved