Φραντζέσκος

Συντονιστής Ομάδας - Ασφαλιστής

Ομαδικές ασφαλίσεις

Μοχλός ανάπτυξης των Επιχειρήσεων – Εξασφάλιση του Εργαζομένου και της Οικογένειάς του.

Ο στόχος που βάζει κάθε επιχείρηση είναι η ανάπτυξη και η κερδοφορία της.

Ο θεσμός της Ομαδικής Ασφάλισης λειτουργεί παγκοσμίως ως ισχυρό κίνητρο παραγωγικότητας, ανάπτυξης και επίτευξης του στόχου. Οι σύγχρονες ελληνικές Επιχειρήσεις καθιερώνουν πλέον έμμεσες αμοιβές (Fringe Benefits), όπως εξάλλου και οι ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις των καιρών.

Το μέλλον κάθε Επιχείρησης στηρίζεται στην ποιότητα και αφοσίωση του προσωπικού της. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο για την ανάπτυξη και την επιτυχία κάθε Επιχείρησης. Στη σημερινή αγορά εργασίας δεν αρκεί να προσφέρετε έναν καλό μισθό για να προσελκύσετε και να διατηρήσετε ικανά και παραγωγικά στελέχη. Επιτυχημένες Εταιρίες προκειμένου να προσελκύσουν και να διατηρήσουν στελέχη ποιότητας, προσφέρουν εκτός από ικανοποιητικές αμοιβές, πλήρη και ολοκληρωμένα προγράμματα ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών καλύψεων.

Ένα Συμβόλαιο Ομαδικής Ασφάλισης είναι το μέσο που αναδεικνύει τη σχέση εργαζομένου με τον εργοδότη, προσφέροντας στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους καλύψεις που συμπληρώνουν ή και αναβαθμίζουν τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση ασθένειας, ατυχήματος ή θανάτου. Επιπλέον, η δυνατότητα παροχής συμπληρωματικής Σύνταξης προσφέρει σιγουριά και εξασφάλιση στον εργαζόμενο και την οικογένειά του.

Τι πετυχαίνει η Επιχείρηση με την Ομαδική Ασφάλιση;

Προστασία της Υγείας των εργαζομένων και της οικογένειάς τους αλλά και της οικονομικής επίπτωσης που προκύπτει.
Αυξάνει την αίσθηση ασφάλειας των εργαζομένων.
Τονώνει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς την Εταιρία.
Συμβάλλει στη δημιουργία καλού εργασιακού κλίματος.
Δημιουργεί προϋποθέσεις για αυξημένη παραγωγικότητα.
Εμπλουτίζει τα κίνητρα διατήρησης των ικανών στελεχών, των οποίων τις υπηρεσίες για κανένα λόγο δεν θα ήθελε να στερηθεί η Επιχείρηση.
Ενισχύει τις προϋποθέσεις για προσέλκυση ικανών στελεχών της αγοράς.

Γιατί κερδίζει η Επιχείρηση;

Η Επιχείρηση με τη χρήση της Ομαδικής Ασφάλισης εκσυγχρονίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενισχύει τη σχέση της με τους εργαζόμενους κατ' έτος, πετυχαίνει θεαματική άνοδο παραγωγικότητας με μειωμένο επιχειρηματικό κόστος.

Από τα ακαθάριστα έσοδα των Επιχειρήσεων εκπίπτουν τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για Ομαδική Ασφάλιση Ζωής του προσωπικού τους.

Η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των €1.500 για κανέναν από τους ασφαλισμένους, όπως αυτό ανακαθορίστηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του νέου φορολογικού (Ν.3296/2004) (αρ.31 παρ.Ι. υποπ. δ.δ' της περιπτ. α) του Ν.2238/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3091/02).

Γιατί κερδίζουν οι εργαζόμενοι;

Οι παροχές ενός Ομαδικού Συμβολαίου συμπληρώνουν και ενισχύουν τις παροχές του κύριου ασφαλιστικού φορέα και συνολικά τις παροχές της Εταιρίας προς τους εργαζόμενους προσφέροντάς τους σιγουριά και ασφάλεια για οτιδήποτε τους προκύψει.

Η ΑΤΕΑσφαλιστική παρέχει στον εργαζόμενο και στα μέλη της οικογένειάς του μια σειρά από ασφαλιστικές καλύψεις.

Συγκεκριμένα:

Πρόσκαιρη Ασφάλιση Θανάτου

Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, το ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο Ασφαλισμένος, είτε σε σταθερό ποσό είτε σε πολλαπλάσιο του μικτού μηνιαίου μισθού.

Μόνιμη και Ολική Ανικανότητα για Εργασία

Σε περίπτωση Μόνιμης και Ολικής Ανικανότητας και Ασφαλισμένου για εργασία, ο Ασφαλισμένος εισπράττει το ασφαλισμένο κεφάλαιο, το οποίο συνήθως είναι ίσο με το κεφάλαιο της κάλυψης Θανάτου.

Θάνατος ή Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα

Σε περίπτωση Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας καταβάλλεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο, ενώ σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας καταβάλλεται ποσοστό του κεφαλαίου ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας.

Απώλεια Εισοδήματος (Πρόσκαιρη Ολική Ανικατότητα για Εργασία)

Σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ανικανότητας του Ασφαλισμένου για εργασία εξαιτίας Ατυχήματος ή Ασθένειας, καταβάλλεται στον Ασφαλισμένο σταθερό ποσό ή ποσοστό του μηνιαίου μισθού του.

Παροχές περίθαλψης

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλισμένου ή Μελών της Οικογένειάς του σε Νοσοκομείο ή Κλινική με μια τουλάχιστον διανυκτέρευση εξαιτίας Ασθένειας ή Ατυχήματος, θα τους καταβληθεί το ποσό των δαπανών που επιβαρύνθηκαν.

Σε περίπτωση Νοσοκομειακών Δαπανών εξαιτίας Σοβαρών Ασθενειών το ετήσιο όριο αναπροσαρμόζεται σε υψηλότερα μεγέθη.

Σε περίπτωση Περίθαλψης του Ασφαλισμένου ή Μελών της Οικογένειάς του χωρίς διανυκτέρευση σε Νοσοκομείο ή Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου, θα τους καταβληθεί το ποσό των εξόδων τα οποία επιβαρύνθηκαν για μικροχειρουργικές επεμβάσεις, χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες και γενικά δαπάνες που έχουν συνάφεια με τους προαναφερθέντες τύπους θεραπείας.

Η κάλυψη των εξόδων γίνεται συνήθως σε ποσοστό επί των δαπανών του Νοσοκομείου.

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

Έξοδα τα οποία επιβαρύνθηκαν ο Ασφαλισμένος ή Μέλη της Οικογένειάς του για αγορά φαρμάκων, ιατρικές επισκέψεις, μικροβιολογικές, ακτινολογικές και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις. Η κάλυψη των εξόδων γίνεται συνήθως σε ποσοστό επί των δαπανών.

Επίδομα Μητρότητας

Καταβάλλεται Επίδομα στην Ασφαλισμένη ανεξάρτητα από τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες για Φυσιολογικό Τοκετό-Καισαρική Τομή ή Αποβολή.

Νοσοκομειακό Επίδομα

Σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλισμένου ή Μελών της Οικογένειάς του σε Νοσοκομείο η Κλινική με μια τουλάχιστον διανυκτέρευση εξαιτίας Ασθένειας ή Ατυχήματος θα τους καταβληθεί ανεξάρτητα με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, ποσό με βάση τις αντίστοιχες ημέρες νοσηλείας.

Χειρουργικό Επίδομα

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος ή Μέλη της Οικογένειάς του νοσηλευθούν σε Νοσοκομείο ή Κλινική ως εσωτερικοί ασθενείς με μια τουλάχιστον διανυκτέρευση και υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση εξαιτίας ασθένειας- ατυχήματος, θα τους καταβληθεί ποσοστό σύμφωνα με Πίνακα Βαρύτητας Χειρουργικών Επεμβάσεων και ανεξάρτητα από το ύψος της πραγματικής χειρουργικής δαπάνης.

Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες

Καταβάλλονται έξοδα, τα οποία επιβαρύνθηκε ο Ασφαλισμένος εντός ή εκτός Νοσοκομείου ή Κλινικής εξαιτίας Ατυχήματος για ιατρικές επισκέψεις, φυσικοθεραπείες, αγορά φαρμάκων και διαγνωστικές εξετάσεις.

Έξοδα Επείγουσας Μεταφοράς με ασθενοφόρο ή αεροπορικό μέσο

Καλύπτονται τα έξοδα επείγουσας μεταφοράς του Ασφαλισμένου και ενός συνοδού του με ασθενοφόρο ή με ειδική μεταφορά με αεροπορικό μέσο, εντός Ελλάδας, για επείγουσα Νοσοκομειακή Περίθαλψη με προϋποθέσεις.

AGROLIFE ASSISTANCE

Δίνεται η δυνατότητα παροχής- εξυπηρέτησης ταξιδιωτικής βοήθειας σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας ή ατυχήματος.

Γιατί στην ΑΤΕΑσφαλιστική;

H ATEΑσφαλιστική είναι Εταιρία του ομίλου της ΑΤΕbank, ενός από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς και ασφαλιστικούς ομίλους της χώρας, που της προσδίδει φερεγγυότητα και αξιοπιστία.

Προσανατολισμένη στην παροχή ολοκληρωμένων και υψηλού επαγγελματικού επιπέδου ασφαλιστικών υπηρεσιών, αποτελεί πρότυπο ποιότητας και συνέπειας.

Η ΑΤΕΑσφαλιστική είναι κοντά στον πελάτη της κάθε στιγμή προσφέροντας προγράμματα, που προστατεύουν τη Ζωή και την Υγεία του ίδιου και της οικογένειας του, το Εισόδημά του και το Μέλλον των παιδιών του. Επιπλέον, με μια σειρά εφ' άπαξ προγραμμάτων, του εξασφαλίζει μια εγγυημένη σύνταξη ή ένα σημαντικό κεφάλαιο. Τέλος, με σύγχρονα προγράμματα εξασφαλίζει τους πελάτες της και προστατεύει κάθε περιουσιακό τους στοιχείο και επιχειρηματική δραστηριότητα από οποιοδήποτε απρόοπτο γεγονός.

Η ΑΤΕΑσφαλιστική έχει ασφαλίσει πολλές Ελληνικές και Ξένες Επιχειρήσεις, που την εμπιστεύονται για την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα και την άρτια οργάνωσή της.

Η ΑΤΕΑσφαλιστική κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς και διατηρεί ηγετικό ρόλο στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά.

Η οικονομική ευρωστία της διαπιστώνεται και από το 55% υψηλότερο περιθώριο φερεγγυότητας (από το απαιτούμενο) και από την υπερεπάρκεια των τεχνικών αποθεμάτων της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σημειώνουμε ότι η Εταιρία μας εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Η ΑΤΕΑσφαλιστική για να διατηρήσει και να ενισχύσει τον ηγετικό της ρόλο στην ασφαλιστική αγορά, επικεντρώνει την πολιτική της σε:

Λειτουργικό εκσυγχρονισμό, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Προώθηση ευέλικτων ασφαλιστικών προϊόντων με χαμηλό κόστος, τα οποία καλύπτουν ικανοποιητικά τους πελάτες.

Συνταξιοδοτικά Προγράμματα (D.A.F. ή SAVING PLAN)

Καθορισμένων Παροχών (D.A.F.) Deposit Administration Fund

Κύριος στόχος τους είναι η δημιουργία συγκεκριμένου εγγυημένου κεφαλαίου σε χρονικές στιγμές που ορίζει το Συμβόλαιο.Σημειώνεται ότι στα D.A.F. υπάρχει ένας λογαριασμός για όλα τα μέλη.

Καθορισμένων Εισφορών (SAVING PLAN)

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να παρέχει ένα ΕΦΑΠΑΞ ποσό στο Μέλος στις χρονικές περιόδους που ορίζει το Συμβόλαιο.

Στα προγράμματα αυτού του τύπου, είναι καθορισμένο το ποσό των εισφορών ανά μέλος χωρίς να είναι γνωστό το ποσό της παροχής.

Έτσι με το πρόγραμμα αυτό η Εταιρία αναλαμβάνει τη διαχείριση των καταβαλλόμενων ομαδικών εισφορών από το Συμβαλλόμενο, για λογαριασμό των Μελών του.

Στα Saving Plan υπάρχει και ατομικός λογαριασμός για κάθε μέλος του προγράμματος.

Εξειδικευμένα προγράμματα Ομαδικών Ασφαλίσεων

Ασφάλιση Δανειοληπτών

Η αλματώδης αύξηση χορήγησης από τις Τράπεζες στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων καθώς και οι ανάγκες του σύγχρονου δανειολήπτη, οδήγησαν την ΑΤΕΑσφαλιστική, στη δημιουργία νέων ασφαλιστικών προϊόντων.

Τα προϊόντα αυτά, με ελάχιστο κόστος, σκοπό έχουν να προστατέψουν ασφαλιστικά το Δανειολήπτη και την Οικογένειά του με την αποπλήρωση των υπολοίπων τοκοχρεωλυτικών δόσεων ή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση που συμβεί ο κίνδυνος (Απώλειας της Ζωής του από οποιαδήποτε αιτία ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία).

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η εξασφάλιση τόσο της Τράπεζας όσο και του Δανειολήπτη και της Οικογένειάς του.

Έτσι, οι εργαζόμενοι νιώθουν σιγουριά και προστασία στη δουλειά, στο σπίτι, στο ταξίδι, απολαμβάνοντας μια ουσιαστική πρόσθετη παροχή από τον Εργοδότη τους και η Επιχείρηση εξασφαλίζει υψηλή παραγωγικότητα, καλό εργασιακό περιβάλλον και ταυτόχρονα δημιουργεί προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης.

Ενδυνάμωση και ανάπτυξη της συνεργασίας με τον Όμιλο της ΑΤΕbank.

Η εταιρία δραστηριοποιείται πανελλαδικά κυρίως με τα εξής Δίκτυα Πώλησης:

Εταιρικό Δίκτυο (αποτελείται από επαγγελματίες Συντονιστές και Ασφαλιστικούς Συμβούλους, οι οποίοι προωθούν αποκλειστικά τα προϊόντα της ΑΤΕΑσφαλιστικής).
Δίκτυο Ανεξαρτήτων Συνεργατών (Μεσίτες Ασφαλίσεων- Ασφαλιστικοί Πράκτορες- Αγροτικές Συνεταιριστικές Ενώσεις- Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι).
Δίκτυο Τραπεζικών Καταστημάτων της ΑΤΕbank.

Η ΑΤΕΑσφαλιστική διαθέτει 1.400 περίπου σημεία πώλησης:

750 πρακτορεία,
140 Αγροτικές Συνεταιριστικές Ενώσεις,
50 Γραφεία Αποκλειστικά Εταιρικά,
460 Καταστήματα Α.Τ.Ε.

Η ΑΤΕΑσφαλιστική παρακολουθώντας τις εγχώριες και τις διεθνείς εξελίξεις της αγοράς και με βάση την τεχνογνωσία της έχει καταρτίσει πρωτοποριακά προγράμματα, τα οποία αφορούν Ατομικές ή Ομαδικές Ασφαλίσεις, που καλύπτονται και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις μιας Επιχείρησης όσον αφορά στην προστασία των εργαζομένων της.

Ο κλάδος των Ομαδικών Ασφαλίσεων μπορεί να καλύψει τους εργαζόμενους με Επαγγελματικά Προγράμματα Ομαδικών Ασφαλίσεων, Προσωπικών Ατυχημάτων, με Προγράμματα Ζωής και Υγείας καθώς και με Συνταξιοδοτικά Προγράμματα.

Καλέστε μας...

banner contact

 
rss facebook
twitter lesvospro
 

Συχνές Ερωτήσεις

 

Για οποιαδήποτε απορία ή ενημέρωση

σχετικά με τα προγράμματα ασφάλισης

δείτε το σχετικό μενού...

Επικοινωνία

 

Ηλεκτρονικά
Τηλεφωνικά
Χάρτης

 

Κοντά σας, ό,τι κι αν τύχει...

 

Φραντζέσκος Παρασκευάς

Copyright © 2014 - All Rights Reserved